Juridiskā tulkošana

28.11.2021

Arvien vairāk attīstoties biznesa sadarbībai ar citu valstu pārstāvjiem un dažādu uzņēmējdarbības veidu attīstību starptautiskā līmenī, šāda veida tulkojumi kļūst arvien pieprasītāki.

Juridiskā tulkošana ir ar tiesību jomu saistītu tekstu tulkošana, un to izmanto, lai apmainītos ar juridisko informāciju starp cilvēkiem, kuri runā dažādās valodās. 

Kas ir svarīgākais juridiskajos tulkojumos: nepazaudēt “likuma burtu”, tas ir, lai iztulkotais dokuments saglabātu visu to juridisko spēku, kāds ir oriģinālā.

Šāda veida tulkojumam jābūt īpaši precīzam, skaidram un identiskam. Lai juridisko tekstu tulkojums būtu kvalitatīvs, tulkotājam jābūt pietiekamām zināšanām tiesību jomā, jābūt pietiekamai pieredzei darbā ar šādu dokumentāciju, jāpārvalda juridiskā leksika un jāpārzina tās valsts tiesību sistēmas īpatnības, kuras valodā tiek veikts tulkojums, stingri ievērojot vietu, uzvārdu un vārdu pareizrakstību, precīzi tulkojot dokumentu izdevēju iestāžu nosaukumus, spiedogu un zīmogu nospiedumu tekstus, amatpersonu amatus un ne tikai. 

Visas augstāk minētās īpašības piemīt komandas juridisko tekstu tulkotāju nodaļas darbiniekiem.