Mums ir jauns pakalpojums!

28.11.2021

Rediģēšana
1) teksta pārbaude un stilistisko kļūdu likvidēšana tajā;
2) loģisko kļūdu novēršana saturā;
3) skaidrāku formulējumu un runas struktūru izvēle, kas neietekmēs oriģināla nozīmi.

Korektūras:
1) teksta atbilstības prezentācijas valodas normatīvajām prasībām pārbaude;
2) gramatisko neprecizitāšu izskaušanu tekstā (pareizrakstība, pieturzīmes utml.)